НАЗВИ ПЛЕЧОВОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ПАМ’ЯТКАХ XVIII СТОЛІТТЯ

Анастасія Сергіївна Яковенко

Анотація


У статті проаналізовано слова на позначення плечового жіночого одягу, що зафіксовані у пам’ятках XVIII століття, визначено їх походження та лексичне значення.


Ключові слова


історична лексикологія; лексичне значення; лексема; лексико-тематична група; архаїзм; історизм одяг; плечовий одяг

Повний текст:

PDF

Посилання


Передрієнко В. А. Ділова та народно-розмовна мова XVIII ст./ В. А. Передрієнко. – Київ: Наукова думка, 1976. – 415 с.

Етимологічний словник української мови: в 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. – Київ: Наукова думка, 1982-2012.

Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://gufo.me/dict/vasmer (дата звернення: 25.04.20).

Этимологический онлайн-словарь русского языка Шанского Н. М. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://lexicography.online/etymology/shansky/ (дата звернення: 25.04.20).

Словник української мови: в 11 т. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh (дата звернення: 25.04. 20).

Словарь української мови: в 4-х т за ред. Б. Грінченка. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ukrlit.org/slovnyk/hrinchenko_slovar_ukrainskoi_movy (дата звернення: 25.04. 20).

Український одяг: словник термінів українського одягу. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://odyag.ukrsov.kiev.ua/6/-/asset_publisher/Y8ny/content/id/20829 (дата звернення: 25.04.20).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.