РЕЦЕПЦІЯ ОБРАЗУ АНТІГОНИ В ОДНОЙМЕННІЙ П’ЄСІ Ж. АНУЯ

Мирослава Анатоліївна Горщар

Анотація


У статті розглядається рецепція образу Антігони в однойменній п’єсі Ж. Ануя та причини його звернення до героїні давньогрецької міфології. Визначається стан вивчення творчості Ж. Ануя в сучасному літературознавстві. Порівнюється своєрідність трактування образу Антігони в античній літературі та сучасній. Особлива увага приділяється смисловій поліфонічності традиційного античного образу в драмі Ж. Ануя «Антігона».


Ключові слова


Жан Ануй; «Антігона»; традиційний образ; античність; інтерпретація

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєв Л.Г. Зарубежная литература ХХ века: учебник для вузов / Л.Г. Андреев, А.В.Карельский, М.С. Павлова и др. / Под ред. Л.Г. Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Высшая школа, 2004. – 559 с.

Ануй Ж. Антігона / Жан Ануй // Французька п’єса ХХ століття. Театральний авангард / упоряд. О. Буценко ; передм. В. Скуратівського. – Київ: Основи, 1993. – С. 212-253.

Боннар А. Обещание Антигоны / Андре Боннар // Греческая цивилизация. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1994. – Т. 1. – 269 с.

Гаккебуш В. Повернення Антігони / Валерій Гаккебуш // Всесвіт. – 1966. – № 9. – С. 144– 148.

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Ред. кол.: А.С. Бушмин, Е.Н. Купреянова, Д.С. Лихачев, К.Д. Муратова, Ф.Я. Прийма, Н.И. Пруцков (гл. ред.). — Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, Т. 4. - 1983. – 784 с.

Підлісна Г.Н. Світ античної літератури. / Галина Підлісна. – Київ: Наук. думка, 1992. – 220 с.

Софокл. Трагедії / Софокл ; пер. з давньогр. А. Содомори та Бориса Тена ; передм. А. Білецького. – Київ: Дніпро, 1989. – 303 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.