ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (НА МАТЕРІАЛІ ПІСЕНЬ ІТАЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)

Олександра Едуардівна Зіх

Анотація


У статті розглянуто особливості формування іншомовної соціокультурної компетентності в учнів основної школи з використанням італійських пісень, проаналізовано лінгвопсихологічні особливості учнів середнього шкільного віку, з’ясовано основні труднощі, які виникають при роботі з аудіоматеріалами та розроблено стратегію їх подолання, вивчені особливості етапів роботи з піснею.


Ключові слова


іншомовна комунікативна компетентність; іншомовна соціокультурна компетентність; вторинна мовна особистість; засоби навчання; автентичні пісні

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К.: Освіта, 2002. – 24 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф.,Борецька Г. Е. та ін./ за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

Шпак О.Т. Естетичне виховання учнів : підручник / О.Т. Шпак. – К., 1997.

Jones L., Kimborough V. Great Ideas : Teacher's Manual; listening and speaking activities for students of American English / L. Jones, V. Kimborough. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Kral T. Teachers Development. Making the Right Moves : Selected Articles from the English Teaching Forum 1989-1993 / T. Kral. – Washington DC: United States Information Agency, English Language Programs Division, 1994.

McCaughey K. Practical Tips for Increasing Listening Practice Time : article / K. McCaughey. – English Teaching Forum, 2015.

Rixon S. Developing listening skills: book / S. Rixon. – London and Basingstoke: Macmillan Publishers Ltd, 1986.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.