СУЧАСНИЙ ФРАНЦУЗЬКОМОВНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС (НА МАТЕРІАЛІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОМОВ ЕММАНУЕЛЯ МАКРОНА)

А. І. Довга

Анотація


У статті розглянуто особливості політичного дискурсу на матеріалі екологічних промов Еммануеля Макрона, з’ясовано стратегії й засоби переконання, проаналізовано специфіку зображально-виражальних засобів, притаманних політику.


Ключові слова


політичний дискурс; екологічний дискурс; еколінгвістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бенвенист Э. Общая лингвистика: пер. с фр./ Э. Бенвенист. – М.: Прогресс, 1974. – 447 с.

Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику/ МГУ им. М.В. Ломоносова. Филос. фак. – М.: Эдиториал УРСС, 2001.– 358 с

Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация/ Т. А. ван Дейк. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.

Словарь терминов французского структурализма/ Сост. И.П. Ильин// Структурализм "за" и "против". - М.,1996.

Buyssens E. Les Langages et le discourse.- Bruxelles, 1943.

Convention sur la diversité biologique lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.