Редакційна політика

Склад редколегії

 • Єременко Олена Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології (головний редактор);
 • Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи (заступник головного редактора);
 • Бровко Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та компаративістики;
 • Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології;
 • Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови;
 • Ковбасенко Юрій Іванович, кандидат філологічних наук, профессор, завідувач кафедри світової літератури;
 • Махачашвілі Русудан Кирилевна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романських мов та порівняльно-типологічного мовознавства;
 • Семеніст Іван Васильович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри східних мов та переклад;
 • Якуба Валентина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу;
 • Федорова Анастасія Олександрівна, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту філології;
 • Біла Яна Юріївна, помічник директора з інформаційно-комунікаційних технологій.

Етична політика журналу

Етична політика журналу

Політика рецензування

Політика рецензування

Політика відкритого доступу

Політика відкритого доступу