ДОЛЯ «ПОКОЛІННЯ Х» В ОДНОЙМЕННОМУ РОМАНІ Д. К. КОУПЛЕНДА

О. Мазур

Анотація


У статті запропонована характеристика «покоління Х» як явища американської літератури. Акцент зроблено на системі цінностей його представників і їхньому психологічному портреті. Проаналізовано роман Д. Коупленда «Покоління Х» як художній маніфест цієї письменницької генерації. Визначено ідеологічні та естетичні параметри цього твору крізь призму поколіннєвої характеристики.


Ключові слова


«покоління Х»; Д. Коупленд; взаємодія поколінь; психологічний портрет; цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Коупленд Д. К. Покоління X. Київ : вид. Комубук, 2016. 272 с.

Поколение Х. 2019. URL: https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/Поколение_Х (дата звернення: 12.03.2021).

Полишко Н. Роман Дугласа Коупленда «Поколение Х» как артефакт массовой культуры постмодернизма. Від бароко до постмодернізму : зб. наук. пр. Вип. 5. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2002. С. 162–167.

Теория поколения в англо-американской истории. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_поколений#Поколения_в_англо-американской_истории (дата звернення 15.03.2021).

Чередник Л. Загадки Покоління Ікс (за романом Д. Коупленда «Покоління Х»). «Молодий вчений». № 7.1 (83.1), 2020. С. 134–137. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/7.1/34.pdf

Christine C. Generation X Rocks: Contemporary Peninsular Fiction, Film, and Rock Culture. Vanderbilt University Press, 2007. p. 21.

Generation X. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_X#Literature

Henseler C. Generation X Goes Global: Mapping a Youth Culture in Motion. Routledge, 2012. p. 180.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.